• Doktorshattar

  • Doktorshattar

  • Doktorshattar

  • Doktorshattar

  • Doktorshattar

08.Stor+liten doktor panorama

Den doktorshatt vi tillverkar byggs upp av en schellackstomme.

När stommen är klar veckas ripstyget runt kullen. Samma tyg används till brättet. Ripstyget ligger slätt på brättet, både på ovan- och undersida. Ett svart ripsband monteras på roulékanten runt hatten. Hattbandet runt kullen är också ett svart ripsband men lite bredare än det som monteras runt kanten på brättet. Ripsbandet används till den rosett där hattmärket fästs framtill på hatten.

Hela tillverkningsprocessen är ett traditionellt handarbete från början till slut!

Doktorshattens Historia

Doktorshatten som symboliserar frihet men också makt, har anor ända sedan slutet av 1500-talet. På 1600-talet och en bit in på 1700-talet var hatten bredbrättad med låg kulle och klädd med veckat siden i olika färg beroende på fakultet. På 1700-talet får doktorshatten samma utseende som den tidens tricorner, även kallad karolinerhatten. Hatten var fortfarande klädd med siden i fakultetens färg. På 1800-talet närmar sig hatten den form vi känner idag men fortfarande med variation i höjd och bredd på brättet.

Doktorshatten fick sitt nuvarande utseende efter första delen av 1900-talet.

Höjden på både dam- och herrhatten är idag 13 cm och hatten kläs med svart ripstyg. Märket på hatten bestäms av universiteten och den fakultet du tillhör. Guldspännet gestaltar fakulteternas respektive symboler. Teologie doktor har inget märke utan en rosett i svart ripsband monterat framtill. Vi har två olika modeller av doktorshattar i Sverige idag. Den ena har ett slätt brätte med både rosett och hattmärket monterat framtill. Den andra, som också kallas Lundamodellen, har ett veckat brätte med hattmärket monterat framtill och rosetten baktill.

 

 

01_0

Doktorshatt

Doktorshatt

Doktorshatt - Lundamodell

Doktorshatt - Lundamodell

Doktorshatt - Finsk

Doktorshatt - Finsk