Sveriges Hattmakare Förening

Sveriges Hattmakare Förening återuppstår!

I de historiska arkiv som skildrar hattens och hattmakarnas historia hittar den vetgirige uppgifter om föreningar och skråliknande sammanslutningar från 1500-talet. Ofta var upptagandet i en sammanslutning en förutsättning för rätten att överhuvudtaget utföra sitt värv. Skråtillhörighet med gesäll- och mästarbrev som villkor för medlemskap var en viktig garanti för att kvalitet och kunskap fördes vidare och under perioder ett absolut villkor för att överhuvudtaget kunna tillverka hattar. Sveriges Hattmakare Förening, den sista förening vi hittat information kring, upphörde i mitten av 1950-talet.

Traditionen att använda Doktorshatt, Cylinderhatt, Derbyhatt, Dressyrhatt, Plommonstop, Chapeu-Claque eller en hatt skapad i den fria fantasin – med en hållbar stomme och material/ beklädningsteknik i hattmakarens specifika kunskapstradition – riskerar att försvinna om vi inte verkar för att hålla den levande

11.Mote hattmakarforeningVi är inte många med mästarbrev i hattmakaryrket i Sverige idag – 2013 är vi två. Men vi gläds åt att vår kära Hattfrasse – Per Franssons- uppgivna framtidsvision inte besannats:

”Och vi gamla hattmakare har blivit museiföremål redan i vår livstid. Det känns ibland lite som att vara djur i bur på Skansen, när studiegrupper, t o m från utlandet, kommer hit för att se på den ”sista hattmakaren”. Och nog kommer vemodet över en ibland vid tanken på att ens yrke, som man kämpat med från det man var 14-årig lärling, snart försvinner.”

13.Tillverkning forr i tiden

Hattmakaryrket, med rötter i 1500-talet, är ett av de äldsta levande hantverksyrkena i Sverige idag. Dör hattmakaryrket ut, försvinner inte bara ett yrke utan också all den kunskap som gått i arv sedan generationer tillbaka. Kunskapen om hattar, hur de använts, hur de har tillverkats, vilka material och verktyg som använts, går förlorad. Vi vägrar att se Hattmakaryrket som ett yrke utan framtid!
Vi vill göra allt som står i vår makt för att Hattmakarens kunskap skall bevaras. Inte på ett museum utan som ett levande yrke – med Hattmakare som kraftfulla entreprenörer i livskraftiga företag.

Därför har vi startat Sveriges Hattmakare Förening igen.
Sveriges Hattmakare Förening upphörde på 1950-talet. 2013 återuppstod den – med samma namn, samma logotyp och samma speciella och snygga särskrivning. Men med nya eldsjälar bakom initialerna SHF.

Syftet med Sveriges Hattmakare Förening

  • Föreningen är ideell och välkomnar alla som vill verka för att sprida kunskap kring hattmakarens specifika kunskapstradition.
  • Föreningens första uppdrag är att verka för hattmakarens intressen i Sverige, främja yrket samt sträva efter att bevara hantverksyrket för framtiden, dvs aktivt arbeta för en kvalitativ gesällutbildning som kan leda till Mästarbrev.
  • Föreningen skall också verka för samarbete mellan yrkets utövare för yrkets utveckling och fortlevnad.
  • Föreningen skall dessutom förvalta de traditionella hattmakeriverktyg och anordningar som genom donationer eller på annat sätt kan komma att tillföras Föreningen.
  • Föreningen har ansvar för provbestämmelserna gällande Gesäll- och Mästarbrev i hattmakaryrket.

Verktyg

Historisk dokumentation – spännande projekt!

Ett av de viktigaste projekten handlar om att inventera och dokumentera den yrkeskunskap som finns. Alla verktyg skall fotograferas och arbetstekniker dokumenteras. Kort sagt vill vi göra en historisk sammanställning av hattmakaryrkets historia, villkor och tekniker. Tanken är att detta så småningom skall förmedlas i bokform med två syften.

Det saknas utbildningslitteratur för lärlingar men också dokumentation som underlag för en berättelse eller en faktabok/ essä om hattmakaryrket i Sverige Nu och Då. Vi vill visa på att kvalitet och yrkesstolthet är värt att kämpa för och att en kvalificerad hantverkare har skyldighet att inspirera andra för att ovärderlig kunskap inte ska gå förlorad.

Kunskapsbank

  • Arbetet med att samla och bevara information om arbetstekniker, verktyg och annat historiskt material, som rör hattmakaryrket och tidigare generationers hattmakare, har bara påbörjats – en inte så enkel uppgift eftersom mycket gått i graven med hattmakarna före oss.
  • Har du information, historier, anekdoter eller en koppling till tidigare hattmakare eller hattmakaryrket – kontakta oss så att vi kan ta del av ditt material! Har du en tidigare släkting som var hattmakare och vill lyfta fram hans historia? Kanske är just din information pusselbiten som behövs för att kasta ljus över ett mysterium…

Styrelse 2019

Lisa Franzén (Ordförande) info@hattmakarna.se
Mark Eriksson
Joakim Sundberg
Ann-Katrin Nyström
Marie Lowrie

Hjälp oss att bevara kunskapen om hattmakaryrket för framtiden!

Ladda ner: Stadgar för Sveriges Hattmakare Förening