A.F. Bodecker till Franzéns Hattmakeri

A.F. Bodecker till Franzéns Hattmakeri
1851 öppnade Adam Frans Bodecker sitt första hattmakeri på Kongens Nytorv i Köpenhamn och blev kunglig hovleverantör. Det går en obruten 168-årig röd tråd från hattmakaren Adam Frans Bodecker till Lisa Franzén i Göteborg. 2019 började Louise Björnram som hattmakarlärling hos Lisa Franzén, kvinna nr två i hattmakaryrkets historia.
Köp en stödprodukt och hjälp oss klara corona krisen så att kunskapsarvet kan leva vidare.
Läs mer om hattmakaryrkets historia och kampanjen Rädda Hattmakaryrket https://www.hattmakarna.se/sveriges-hattmakare-forening/