prylar2

Alla hattar vi tillverkar görs för hand i våra verkstäder – från konformatörsmått till färdig hatt.

Verktygen vi använder har gått i arv genom generationer hattmakare före oss. En traditionen som kommer att fortsätta in i framtiden, när kommande generationer hattmakare utbildats och tar över.
Hattmakaryrket är ett av de få i Sverige, där arbetstekniker och verktyg är nästan desamma som en hattmakare använde sig av på 1800-talet. En del av verktygen tillverkar vi själva enligt gamla tekniker.
De flesta av våra verktyg är idag oerhört svåra, och i vissa fall omöjliga, att få tag på. En hel del förvaras på museum, åter andra har slängts.
När vi måste reparera de ovärderliga verktygen, som t ex konformatören, är det en stor utmaning att hitta någon som kan utföra sådana tekniska konststycken.

16

Alla förberedelser inför tillverkningsprocessen utför vi själva.

Det finns inga halvfabrikat – alla lacker, vävar, remsor mm görs enligt recept från tidigare hattmakare. Många som besöker ett hattmakeri får en känsla av att tiden stannat upp, och häpnar över alla verktyg och gamla stockar.
När vi därefter berättar hur tillverkningen går till, blir nästan alla förbluffade över det oerhört tidskrävande arbete som ligger bakom en hatt. Det är tack vare doktorshattarna som hattmakaryrket finns kvar i Sverige. Kunskapen om den teknik schellackstommen tillverkas med håller på att försvinna.
Det är inte bara i Sverige som det börjar bli ont om hattmakare, även i Europa och övriga världen är utövarna få. Det är därför av största vikt att vi hittar lärlingar som vill ta på sig ansvaret att tillsammans med oss föra hattmakaryrket vidare.

schellacksttillverk-22

Schellackstomme

Hattens stomme tillverkas i flera steg. Först doppas tunn bomullsväv i vattenlack, en lösning innehållande schellacksflingor, ammoniak, vatten och terpentin som kokats ihop. Efter att väven doppats i vattenlacken spänns den upp på spännramar för torkning. När väven har torkat, skär man ut delarna till hattstommen efter mallar som gjorts i förväg. Dessa delar fogas sedan ihop till en kulle med hjälp av varma järn över en femdelad hattstock, som motsvarar kundens huvudstorlek och hattens form.
Blir du nyfiken och vill veta mer om själva tillverkningen kan du gå in på SCHELLACKSTOMME
och läsa mer om tillverkningen. Där finns också ett bildspel som visar hela tillverkningensprocessen och hur en schellackstomme växer fram.