Kvalité & Garanti

I Sverige är det bara yrken med legitimationskrav, oftast i den akademiska eller ingenjörstekniska sfären, som kan försvara en yrkestitel.

Vem som helst kan kalla sig hantverkare – och vem som helst kan kalla sig hattmakare – utan att ha de grundläggande kunskaperna. Som kund hos en hattmakare är du helt utlämnad till din eventuella kunskap om vilka kvalitetskrav som är rimliga. Det krävs med andra ord att du vet vad du vill ha och kan få.
Hur ska du kunna försäkra dig om att den du anlitar kan leverera den kvalitet du betalar för? Allt för många gånger får vi ta emot hattar med skador orsakade av reparationer utförda av personer med otillräckliga kunskaper. Ibland går det att reparera skadan – men äldre hattar är ofta tillverkade av material som är mycket känsliga.

Hur kan man vara säker på att få bästa kvalité?

För att göra det enklare för dig att se vem som har Gesäll-och Mästarbrev har vi tagit fram märkningsstämplar. Vi har tagit fram de här stämplarna i nära samråd med Sveriges Hantverksråd och Stiftelsen Hantverk & Utbildning som också godkänt dem som en legitimation av hattmakarens hantverksskicklighet i nutid.

Märkningen fungerar som en signatur och visar att hatten är tillverkad av en utbildad hattmakare. Båda stämplarna gör att det alltid går att härleda vem som tillverkat hatten.

Gesällstämpel

Gesällstämpeln är inspirerad av den gamla skråsymbolen – en hatt och ett gjutjärn inneslutna i en ring. Under skråsymbolen sitter gesällbrevsnummret samt hattmakarens initialer.

gesallstampel

Mästarstämpel

I mästarstämplen återfinner du den traditionella mästarsymbolen med trekronor, kugghjul och hammaren. Under symbolen sitter hattmakarens mästarbrevsnummer.

Tanken är framtida gesäller ska tilldelas gesällstämpeln efter godkänt gesällprov. Mästarstämpeln tilldelas efter godkänt mästarprov. I framtiden hoppas vi att när du står inför ett val, väljer en hatt med Gesäll- eller Mästarstämpel. Vi hoppas också att medvetenheten och kunskapen om hantverksyrken och traditioner växer och att kvalitet och yrkesstolthet även fortsättningsvis får vara hantverkarens signum.

Nästa gång du skall beställa en hatt eller lämna in din gamla hatt för renovering – be att få se personens Gesäll – eller Mästarbrev!

Kvalitétsmärkningar