Konformatorsmatt

Ett korrekt huvudmått är en förutsättning för att tillverka en hatt som sitter perfekt på huvudet.

Därför är det viktigt att hattmakaren får så bra uppgifter som möjligt om både huvudmått och huvudform. Ett vanligt omkretsmått säger oss ingenting om huvudformen eftersom omkrets och huvudform inte är samma sak. Det perfekta måttet tas med en konformatör – ett komplext, och numera sällsynt, måttagningsverktyg som mäter in huvudets form och storlek. Konformatören skapar ett papper med en förminskad bild av huvudets form som sedan i ett annat verktyg förstoras till rätt skala.

Alla hattar som är tillverkade på schellackstomme är hårda och kan inte formas som andra hattar. Att justera en sådan hatt kräver specialverktyg – om det alls är möjligt. Ett felaktigt mått gör att hatten inte passar som den ska. Om hatten är för stor går det i viss mån att reglera med hattkork. Värre är det om hatten är för liten. Möjligheten att justera en för liten hatt är mycket begränsad eftersom det inte går att lästa ut en hård schellackstomme hur som helst.

Numera finns det inte många konformatörer kvar i Sverige. Och vad vi vet, finns det heller ingen som idag kan tillverka det komplicerade verktyget. (Vi gläds, med nyuppståndna Sveriges Hattmakare Förening, åt de tre konformatörer vi nu förfogar över.) Inte så många har därför möjlighet att lämna ett konformatörsmått.

Näst bästa alternativ är ett måttbandsmått kompletterat med bilder som tydligt visar vilken huvudform man har. Det viktiga är att vi får uppgifter så att vi kan bilda oss en uppfattning av huvudform och storlek. Läs mer om var du kan få ett konformatörsmått taget under fliken Konformatörsmått.

 

02

Huvudformer

Bilden visar olika mått taget med en konformatör.
Här blir det tydligt hur huvudets form kan variera. Huvudet är nästan aldrig symmetriskt utan fullt av knölar och ojämnheter. Huvudformen kan vara allt ifrån helt rund till långsmal eller päronformad. Variationerna är oändliga. Ett enkelt omkretsmått i cm säger ingenting om vilken form ditt huvud har. Huvudformen är som ett fingeravtryck, unikt just för dig. Det är därför nästan omöjligt att låna en hatt som kommer att sitta perfekt. Eftersom hattens stomme är hård måste hatten formas efter huvudet med alla dess knölar och ojämnheter.

Konformatörsmåttet ger oss möjlighet att forma hatten just efter ditt huvud. Om du inte har möjlighet att ta ett konformatörsmått utan lämnar ett måttbandsmått finns en liten möjlighet att efterjustera hatten, förutsatt att formen och storleken inte avviker alltför mycket från ett mått taget med konformatör.

Läs vidare om konformatörsmått eller måttbandsmått