Gör skillnad – fråga efter Gesäll-och Mästarbrev nästa gång du anlitar en hantverkare!

Gesäll- och Mästarbrev är en garanti för ett professionellt utfört arbete – en yrkeslegitimation i dagens språkbruk.

Ett hantverksyrke kan du lära dig på många sätt. Hantverksutbildningar finns på skolor eller företag samt som traditionella lärlingsutbildningar hos hantverkare. Flera olika utbildningsvägar kan alltså leda till samma yrke.

Gesäll – och Mästarbrevet konkretiserar nivån på den kunskaps- och yrkesskicklighet som säkerställer kvalitetskraven i varje tid. Det är den hantverkstradition och kunskap som går i arv från Mästare till Gesäll. Som Lärling lär du dig hantverkets alla praktiska moment samtidigt som du tar del av yrkets historia, tradition och långvarigt samlade teknik, material- och formkunskap.

Gesällbrev

Alla godkända gesäller måste ha jämförbara kunskaper. Därför måste du göra ett gesällprov innan du kan få ditt gesällbrev. För att få gesällbrev måste du först ha gått den utbildning och fått den praktik som gäller för ditt yrke. Gesällbrevet kan ses som examensbeviset på att man har de yrkeskunskaper som krävs för att kunna utföra sitt yrke.

Vad är en mästare?

Är du mästare i ett hantverksyrke framstår du som bästa alternativet när en kund väljer leverantör av en vara, tjänst eller service. Det ligger i hantverkets och hantverkarens intresse att kraven på en mästare är stora. Sedan lång tid tillbaka är mästarbrevet ett välkänt kompetensbevis. En Mästare är en yrkesutövare som med godkännande genomfört samtliga de avancerade både teoretiska och praktiska prov som branschen kräver som bevis på yrkesskicklighet, kunskap och redlighet i yrket.

Idag finns en hattmakare i Sverige med Mästarbrev – Hattmakarmästare Lisa Franzén.

För att genomföra Mästarprovet för Hattmakaryrket krävs bevisade yrkeskunskaper och godkänt gesällprov samt minst sex års yrkesutövning, godkända kunskaper i ekonomi och gott renommé. Dagens gällande provbestämmelser är utarbetade av Sveriges Hattmakare Förening och godkända av Sveriges Hantverksråd. Mästarbreven är reglerade i lag.

Nästa gång du beställer en vara eller ett jobb av någon som har gesäll-och mästarbrev bidrar du till en fortsättning av hantverkstraditionen. Att kunskap som gått i arv i generationer kan förmedlas vidare till nya generationer av hantverkare in i framtiden.

Traditionella symboler

Som godkänd mästare i ett hantverksyrke får man lov att använda sig av den traditonella mästarsymbolen i sin marknadsföring.
Den är lätt att känna igen med sina karakteristiska symboler – trekronor, kugghjul och hammaren, tillsammans med texten ”Mästare – Godkänd av Sveriges Hantverksråd”.

Detta är ytterligare en vägvisare till dig som kund att hitta en hantverkare som har Mästarbrev.

Mästarregistret

Efterfrågan på skickliga hantverkare ökar och ett mästarbrev är den bästa kvalitetsgarantin. Lanseringen av Mästarregistret i februari 2014 gör hantverkare med Mästarbrev mer synlig för konsumenter och presumtiva kunder. Redan idag har fler än 700 mästare anslutit sig. Målet är att Mästarregistret ska vara en given marknadsföringsplats för Mästare och för företag med Mästare anställda och också det självklara sökalternativet för att hitta hög yrkesskicklighet inom hantverksområdet både för konsumenter och företag.

När du har läst det här och vill veta mer kan du lätt klicka på länkarna vi har lagt nedan och läsa ännu mera i ämnet.

hantverksrad.se | hantverk-utbildning.se | hantverkslarling.se | mastarregistret.se

Ladda ner: Provbestämmelser Gesall och Mästarbrev för Hattmakare