01

Hattens stomme tillverkas genom att tunn bomullsväv doppas i vattenlack

– en lösning innehållande schellackflingor, ammoniak, vatten och terpentin som kokats ihop.
Efter att väven doppats i vattenlacken spänns den upp på spännramar för torkning. När väven torkat, skärs delarna till hattstommen ut efter mallar som gjorts i förväg. Delarna fogas sedan ihop till en kulle, med hjälp av varma järn, över en femdelad hattstock, som motsvarar kundens huvudstorlek och hattens form. Fogarna förstärks sedan genom att en spritlacksremsa fästs över skarvarna. Spritlacksremsan är tunn bomullsväv doppad i spritlack, en lösning innehållande schellackflingor och sprit.

stomme

När väven har torkat skärs remsorna ut. Remsorna fungerar som förstärkning av fogarna under tillverkningen av stommen.Brättet tillverkas av kraftig bomullsväv behandlad med schellacksflingor, som smälts in i väven med hjälp av varma järn. Efter att man format upp en kant på brättet som motsvarar storleken på kullen, monteras kullen och brättet ihop, också med hjälp av varma järn. Fogen förstärks med en spritlacksremsa. När hattstocken tagits ur stommen, pressas brättet jämnt runt en form, som motsvarar kundens huvudstorlek. Stommen måste efter detta svalna, innan brättet kan renskäras. Schellackstommen är nu klar.

Schellack01

 

 

357px-02-Indian-Insect-Life_-_Harold_Maxwell-Lefroy_-_Kerria-Lacca

Schellack är tillverkat av ett slags sekret från den indiska lacksköldlusen.
Honan biter sig fast i ett träd, vilket utsöndrar en sorts harts. När äggen kläcks, utsöndrar hon en röd vätska som är föda åt avkomman. Vätskan hårdnar, och kan sedan knackas ned. Skorporna sönderfaller därvid i små korn som ger kornlack, så kallad råschellack.

Råschellacken genomgår en reningsprocess vid vilken det utvinns olika typer av schellack. Inom hattmakeriet använder vi schellack lemon. Schellack lemon, i olika former, används genomgående i schellackstommens tillverkningsprocess.

Tillverkning av Schellackstomme