mattbandsmatt

Måttbandsmått

Numera finns inte många konformatörer i Sverige – de finns bara på några orter. Det innebär att få har möjlighet att lämna ett konformatörsmått. Alternativet är ett måttbandsmått som kompletteras med bilder ur olika vinklar som visar huvudformen. Genom dessa uppgifter kan vi bilda oss en uppfattning om huvudform och storlek. För att skapa marginal för efterjusteringar, lägger vi på 0.5 cm på det angivna måttet.

Till måttbandsmåttet kompletterar du med bilder och vilken huvudform du har. Vi vill inte ha några mått i inches. Måttet skall anges i cm. Ett felaktigt mått riskerar att hatten inte passar som den ska. Följ våra instruktioner för måttagning så minimerar du risken att hattmakaren ovetandes tillverkar en hatt som inte passar perfekt! Kontakta oss om du är det minsta tveksam!

bifogafoton3

mina-huvudformer3