• Doktorshattar

  • Doktorshattar

  • Doktorshattar

  • Doktorshattar

  • Doktorshattar

Doktorshatten är en av fyra akademiska insignier. Förutom doktorshatten hör lagerkransen, diplomet och doktorsringen till de akademiska insignierna.

Det är under promotionen man får rätten att bära doktorshatten. Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Vid promotionen får man doktorshatten som symbol för forskningens frihet.

Doktorshattens Historia

Doktorshatten har anor ända sedan slutet av 1500-talet. På 1600-talet har doktorshatten formen av en barett och klädd i siden i fakultetens färg. På 1700-talet får doktorshatten samma utseende som den tidens tricorner, även kallad karolinerhatten. Hatten var fortfarande klädd med siden i fakultetens färg.

Under 1800-talet tar doktorshatten formen av en hög hatt med platt brätte. Hatten kläs med svart ripstyg som veckas runt kullen.

Under kommande århundrade formas brättet från platt till brätte med roulékant och kullens höjd blir lägre.

Hattmärket som monteras framtill gestaltar fakulteternas respektive symboler. Teologie doktor har inget märke utan en rosett.

Idag finns två modeller av den svenska doktorshatten. Vi tillverkar båda enligt samma tradition och tekniker som från 1800-talet.

Doktorshatt

Den vanliga doktorhattmodellen används vid de flesta lärosäten i Sverige. Den har en veckad kulle och slätt brätte på både ovan-och undersidan, en rosett framtill som hattmärket är monterat på. Teologie doktor har inget hattmärke utan en teologierosett i svart ripsband framtill. Märket på hatten bestäms av universiteten och den fakultet du tillhör. Det förgyllda hattmärket gestaltar fakulteternas respektive symboler. Hatten 13 cm hög och är klädd i svart ripstyg. Modellen är densamma för både dam och herr.

Doktorshatt Lundamodell

Lundamodellen har en veckad kulle och ett veckat brätte på både ovan-och undersidan, en rosett baktill och hattmärke framtill. Teologie doktor har inget hattmärke utan en teologierosett i svart ripsband framtill. Märket på hatten bestäms av universiteten och den fakultet du tillhör. Det förgyllda hattmärket gestaltar fakulteternas respektive symboler. Hatten är 13 cm hög klädd i svart ripstyg. Modellen används endast vid Lunds Universitet, Malmö Universitet och Blekinge Tekniska Högskola. Modellen är densamma för både dam och herr.

Välj modell nedan och läs mer om hur du beställer din doktorshatt

Doktorshatt

Doktorshatt

Doktorshatt - Lundamodell

Doktorshatt - Lundamodell