Hatten av för doktorshatten!

Hatten av för doktorshatten!

Det är tack vare doktorshattarna som hattmakaryrket finns kvar i Sverige.
Kunskapen om den teknik schellackstommen tillverkas med håller på att försvinna.
Det är inte bara i Sverige som det börjar bli ont om hattmakare, även i Europa och övriga världen är utövarna få. Det är därför av största vikt att vi hittar lärlingar som vill ta på sig ansvaret att tillsammans med oss föra hattmakaryrket vidare.

Genom att du beställer en doktorshatt bidrar du till att detta traditionsrika yrke förs vidare till nya generationer av hattmakare.

Läs mer om tillverkningen här.