Hjälp oss i sökandet efter verktyg!

Hjälp oss i sökandet efter verktyg!

Verktygen vi använder har gått i arv genom generationer hattmakare före oss. En traditionen som kommer att fortsätta in i framtiden, när kommande generationer hattmakare utbildats och tar över.

Hattmakaryrket är ett av de få i Sverige, där arbetstekniker och verktyg är nästan desamma som en hattmakare använde sig av på 1800-talet. En del av verktygen tillverkar vi själva enligt gamla tekniker. Men de flesta av våra verktyg är idag oerhört svåra, och i vissa fall omöjliga, att få tag på. En hel del förvaras på museum, åter andra har slängts eller ligger bortglömda.

Om du har verktyg du vill sälja eller tips om vart vi kan vända oss – Kontakta oss här