Hur sköter jag min filthatt?

Hur sköter jag min filthatt?
  • Filthattar förvaras antingen i hattask eller på hatthylla.
  • Borsta hatten med hattborste om den blir dammig.
  • Får man svårare fläckar (fettfläckar) rekommenderar vi att man lämnar in hatten till en hattmakare så att skadan inte blir större.
  • Använd aldrig fläckborttagningsmedel – det göra oftast skadan ännu värre.

Vill du veta mer om skötsel när det gäller filthattar och andra hattmodeller klickar du här!