Jag är Lars & Margit Wannerbergs stiftelsens 10:e stipendiat!

Jag är Lars & Margit Wannerbergs stiftelsens 10:e stipendiat!

Pengarna kommer jag till största delen att använda för att realisera mitt bokprojekt som i skrift säkrar att kunskapen om modist – och hattmakaryrket bevaras till kommande generationer och inte faller i glömska. Det ska bli utbildningslitteratur med sidoprojekt som djupdyker i historier om de personer, hattmakare, modister jag träffat på min utbildningsresa.

Att få möjligheten att väva in Margit Wannerbergs brinnande intresse för modistyrket är fantastiskt. Det är en verklig kulturhistorisk skatt jag får ta del av och det är väldigt stimulerande att få chansen att föra hennes arv vidare.