Mästarringen på plats!

Mästarringen på plats!

Äntligen sitter min mästarring på höger ringfinger med mästarbrevsnumret 20828 och mitt namn ingraverat på insidan. Så nu är det officiellt! Lisa + hattar = SANT

Läs mer om gesäll- och mästarbrev här!