Nu levererar vi doktorshattar till 24 lärosäten!

Nu levererar vi doktorshattar till 24 lärosäten!

Högskolan Dalarna blir det 24:e lärosätet vi levererar doktorshattar till.
Alla doktorshattar har ett hattmärke monterat framtill på hatten innefattande respektive fakultets symbol. Symboler skiftar från lärosäte till lärosäte och respektive fakultet. Undantaget är teologisk fakultet som har en svart rosett istället för ett hattmärke.
På bilden ser du Högskolan Dalarnas hattmärke.