Jag är Kungliga Hovleverantörsföreningens första stipendiat

Jag är Kungliga Hovleverantörsföreningens första stipendiat

Hurra!!! Jag är otroligt stolt och hedrad att ha mottagit Kungliga Hovleverantörsföreningens Hantverksstipendium. Stipendiet delas ut för att främja och värna om hantverksskicklighet i hela landet, både inom traditionellt och samtida hantverk och ska användas till kompetens- och kunskapsutveckling. Jag har beslutat att använda stipendiet till fördjupning av militärhistoriska hattar med fokus på nytillverkning, reparation och restaurering av bicorner. Samt folkdräktshuvudbonader med fokus på den manliga huvudbonaden. Känns otroligt spännande att få möjlighet att fördjupa mina kunskaper ytterligare. Idag firar vi lite extra.

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>