Hattmakare

Samarbetet mellan Mark Eriksson och Lisa Franzén är unikt.

Första mötet var i Hattmakeriet på SVT i Stockholm, där Lisa gjorde sin hattmakarpraktik hos Mark i slutet av 1998. Efter detta har banden fördjupats till både en yrkesmässig och en personlig relation. Redan innan Mark slutade på SVT hade Lisa förberett sig för att ta över ansvaret för hattmakeriet, och när Mark gick i pension 2008 började han arbeta för Lisa. Båda driver idag egna hattmakerier och företag, men Mark tar till stor del uppdrag från Lisa.

”Vi ser inga hinder utan bara många sätt att omfamna framtiden inom hattmakaryrket.”

03

Genom samarbetet ombesörjs många flera beställningar, som är en förutsättning för kostnadseffektiva inköp av råvaror och material.

Hemsidan är en del i ett större framtidsprojekt, som innefattar utbildningsmaterial samt information om nystarten av Sveriges Hattmakare Förening. Tanken är att gräva ännu djupare i arkiven, lära känna tidigare generationer hattmakare och sprida ytterligare kunskaper om yrkets historia.

Förhoppningsvis kommer hemsidan att bidra till att knyta kontakter även utanför Sveriges gränser och möjliggöra ett stimulerande utbyte av kunskaper och erfarenheter med andra hattmakare. För dig som vill veta mer om hattmakaryrkets provbestämmelser för gesäll-och mästarbrev och utbildningsvägar har vi en sida som fördjupar sig i just detta.

Stommar i taket

”Vi tillhör en yrkesgrupp som har varit på väg att dö ut, men vi ser ljust på framtiden. Genom alla satsningar vi nu gör, säkerställs framtiden för kommande generationer av hattmakare.”