Rädda Hattmakaryrket – Vänta inte med att beställa doktorshatt!

Rädda Hattmakaryrket – Vänta inte med att beställa doktorshatt!

Alla promotioner 2020 är inställda eller flyttade. Produktionsknappen är satt på paus. När vi trycker på startknappen riskerar vi se en tredubbling av antalet promotioner i början av 2021. Och en produktionstid för antalet doktorshattar som blir en omöjlig ekvation. 

Allt tillverkas för hand. Det är mer än 100 arbetsmoment från schellacksflinga till färdig doktorshatt. Tekniker och verktyg är detsamma som på 1800-talet. Därför är antalet hattar vi kan tillverka under en period begränsat. 

Vi uppmanar dig som väntat med att beställa hatt pga inställda promotioner 2020 att beställa så snart som möjligt även om kommande promotionsdatum är osäkert! 

Vi vill förstås hinna med att tillverka doktorshattar till alla som vill beställa. Vänta inte med att beställa in i det sista! Då är risken stor att produktionstiden inte räcker till! 

För att klara av produktionstrycket har vi ändrat och tidigarelagt sista beställningsdatum.  Klicka på länken nedan och läs mer om ditt lärosäte och vilket sista beställningsdatum som gäller Välj Lärosäte