filthatt_wide

Filthattar

Filthattar förvaras antingen i hattask eller på hatthylla.

För att behålla den rätta stukningen på den mjuka Filthatten – lägg den på hatthyllan med framkanten så pass långt ut att den hamnar utanför hatthyllan. Exponera aldrig hatten för solljus under en längre period då materialet kan blekas. Vill man ha hatten synligt utställd, rådfråga hattmakaren om hur hatten bäst skall placeras. Häng aldrig hatten på ett stativ eller hållare så att den vilar på platten. Detta kan medföra att kullen förstörs och förlorar sin form.

Blöt filthatt bör självtorka med brättets framdel uppfällt, så att den inte börjar sloka eller förlorar formen allt för mycket. Lägg aldrig hatten i ett torkskåp, eller på en värmekälla som element eller liknande. Om det är nödvändigt kan en hattmakare pressa om hatten.

Om du upptäcker att något behöver repareras rekommenderar vi att man kontaktar en hattmakare som kan laga det som behöver repareras. Att försöka sy i hatten själv innebär att skadan kan förvärras – risken finns att hatten förstörs.

  • Borsta hatten med hattborste om den blir dammig.
  • Får man svårare fläckar (fettfläckar) rekommenderar vi att man lämnar in hatten till en hattmakare så att skadan inte blir större.
  • Använd aldrig fläckborttagningsmedel – det göra oftast skadan ännu värre.