Hatten av för doktorshatten!

Hatten av för doktorshatten!

Nu i dessa dagar lyser flitens lampa i hattmakeriet från tidig morgon till sen kväll när alla doktorshattar skall färdigställas och levereras till höstens promotioner. Tack vare doktorshatten finns hattmakareyrket kvar i Sverige.

Fem saker du kanske inte vet om doktorshatten:

1. I Sverige har doktorshatten anor från slutet av 1500-talet. Hatten fick sin nuvarande form i början av 1900-talet.

2. Vi har två olika modeller av doktorshattar i Sverige. De svenska doktorshattarna är klädda med det karakteristiska svarta ripstyget.

3. Doktorshatten symboliserar den akademiska friheten och är en av de fyra akademiska insignierna. De andra tre är lagerkransen, diplomet och doktorsringen.

4. På varje hatt monteras ett hattmärke i förgyllt silver. Märket gestaltar fakulteternas respektive symboler och talar om vilket lärosäte och fakultet du tillhör. Enda undantag är teologiedoktor som har en rosett.

5. Varje hatt är handgjord och unik. Efter ca. 90 arbetsmoment är hatten färdig.

Klicka på länken och läs mer om doktorshatten och se bilder här!