Sveriges Hattmakare Förening fyller 5 år!

Sveriges Hattmakare Förening fyller 5 år!

Sveriges Hattmakare Förening upphörde på 1960-talet. 2013 återuppstod den – med samma namn, samma logotyp och samma speciella och snygga särskrivning. Men med nya eldsjälar bakom initialerna SHF. Läs mer om föreningens arbete här!