Syftet med Sveriges Hattmakare Förening

  • Föreningen är ideell och välkomnar alla som vill verka för att sprida kunskap kring Hattmakarens kunskapstradition. 
  • Föreningen är hattmakarnas Branschorganisation och skall verka för samarbete mellan yrkets utövare och utbildningsanordnare för yrkets utveckling och fortlevnad. 
  • Föreningen har ansvar för provbestämmelserna gällande Gesäll- och Mästarbrev i hattmakaryrket. 
  • Föreningen skall dessutom förvalta de hattmakeriverktyg och anordningar som genom donationer eller på annat sätt kan komma att tillföras Föreningen. 

Sveriges Hattmakare Förening – Stadgar pdf. 


Styrelse 

Lisa Franzén, Ordförande  
Louise Björnram, Vice Ordförande/Sekreterare
Ann Katrin Nyström, Kassör 
Joakim Sundberg, Biträdande kassör 
Sofia Ekdahl, Ordinarie ledamot
Anntin Hamberg, Suppleant 
Marie Lowrie, Suppleant 

E-post: shf@hattmakarna.se 


Kontaktformulär - Sveriges Hattmakare Förening

  • Max filstorlek: 32 MB.