HATTMAKARNAS BRANSCHORGANISATION 

Sveriges Hattmakare Förening är Branschorganisation för Hattmakare med Gesäll- och Mästarbrev -yrkeslegitimationen för Hattmakare och garantin för ett professionellt utfört arbete.  

Hantverksutbildningar anordnas av flera utbildningsinstitutioner och företag, ibland i kombination med traditionella lärlingsutbildningar hos hantverkare. Många utbildningsvägar kan alltså leda till samma yrke men ytterst få Hattmakarutbildningar har kompetenskrav och utbildningsplaner som är godkända av Sveriges Hattmakare Förening. 

Gesäll – och Mästarbrevet konkretiserar nivån på den kunskaps- och yrkesskicklighet som säkerställer kvalitetskraven. Hantverkstradition och kunskap går i arv från Mästare till Gesäll. Som lärling lär du dig hantverkets alla praktiska moment samtidigt som du tar del av yrkets historia, tradition, teknik, material- och formkunskap. 

Provbestämmelserna för gesäll- och mästarbrev är utarbetade av Sveriges Hattmakare Förening och godkända av Sveriges Hantverksråd. Mästarbreven är reglerade i lag.  

TRADITIONELLA SYMBOLER 

En godkänd Mästare i ett hantverksyrke har rätt att använda sig av de traditionella mästarsymbolerna i sin marknadsföring. 

Hattmakarmästarens symbol är lätt att känna igen. Tre kronor, kugghjulet och hammaren tillsammans med texten “Mästare – Godkänd av Sveriges Hantverksråd”. 

Mästarsymbolerna är en vägvisare till kvalitet. En mästare har den yrkesskicklighet, erfarenhet, kunskap och redlighet i yrket som branschen kräver.

För att få mästarbrev krävs godkänt mästarprov. Dessutom krävs minst sex års erfarenhet i yrket, godkänt gesällprov, godkända kunskaper i företagande och gott renommé.  

VILL DU VETA MER OM KUNSKAPSKRAV FÖR HATTMAKARE? 

Ladda ner:Provbestämmelser Gesäll och Mästarbrev för Hattmakare