Det går en obruten röd tråd från hattmakaren Adam Frans Bodecker – som efter den tidens sed, gjorde sin gesällvandring i Stockholm, Tyskland och Frankrike till Lisa Franzén i Göteborg. Den enda Hattmakarmästaren i Sverige idag.  

1851 fick Adam Frans Bodecker sitt mästararbete godkänt och året därefter öppnade sin första hattfabrik på Kongens Nytorv i Köpenhamn och snabbt blev ålderman och kunglig hovleverantör.

 

Adam Frans Bodecker värnade verkligen hattmakarens profession – även under de svåra åren under första världskriget – och vägrade ta in andra produkter än herrhattar i produktionen eller butikerna. ”Jag är Hattmakare…!” 1989 var Bodeckers företag motiv på ett 50 öres frimärke i Sverige! 

1882 öppnar Oscar Bodecker, Adam Frans Bodeckers äldste son, A F Bodecker i Stockholm. A F Bodecker i Köpenhamn var tidens mest inflytelserika hattillverkare med filialer också i Odense, Göteborg, Oslo och St Petersburg. Förutom cylinderhatten är doktorshatten deras specialitet.

1919 blir Ludvig Gracoub Oscars kompanjon och 1926 övertar han firman och driver den i Stockholm fram till konkursen 1969.

1936 börjar den 14-årige Per ”Hattfrasse” Fransson som hattmakarlärling hos Ludvig Graucob. 

Från 1949 driver Per Fransson, Franssons Hattmakeri på Norrbackagatan i Stockholm.

1972 blir tvungen att stänga och börja som hattmakare på SVT. 

1940 finns fortfarande 25 hattmakare med egna verkstäder. Hattmakeriet var ett blomstrande hantverk under hela 1800-talet men kring sekelskiftet tar Industrin över filthattsproduktionen, hattimporten ökar och efterfrågan på den höga hatten dalar. Hattmakarna tar arbete inom industrin. Trots det har Hattmakarna ändå skapliga tider fram till 60-talet. 

1970 finns bara tre hattmakare i Sverige – Per ”Hattfrasse” Fransson, Helge Pettersson och Owe Lostad. 

 

1978 börjar Mark Eriksson som hattmakarlärling hos ”Hattfrasse” på SVT.  Mark tar sitt Gesällbrev 1982 och Mästarbrevet 2005. 

Lisa Franzén går modistutbildning i Norge 1997 och gör en praktikperiod hos Mark Eriksson på SVT där hon efter Gesällbrev som Modist börjar som hattmakarlärling 2001.  

 

2003 får Lisa sitt Gesällbrev som Hattmakare och startar Franzéns Hattmakeri i Göteborg. Som första kvinna i historien gör Lisa mästarprovet och tar emot sitt Mästarbrev 2011.