HISTORISK DOKUMENTATION

Ett av Föreningens viktigare projekt handlar om att inventera och dokumentera den yrkeskunskap som finns. Alla verktyg fotograferas och arbetstekniker dokumenteras. Vi vill göra en sammanställning av hattmakaryrkets historia, villkor och tekniker. Tanken är att detta så småningom skall förmedlas i bokform då det saknas utbildningslitteratur för lärlingar.  

Föreningen vill också sammanställa en dokumentation som underlag för en berättelse eller en faktabok/essä om Hattmakaryrket i Sverige Nu och Då. Vi vill visa att kvalitet och yrkesstolthet är värt att kämpa för och att en kvalificerad hantverkare har skyldighet att både inspirera, informera och sprida den ovärderliga kunskap som riskerar att gå förlorad. 

KUNSKAPSBANK 

Arbetet med att samla och bevara information om arbetstekniker, verktyg och annat historiskt material, som rör hattmakaryrket och tidigare generationers Hattmakare, har bara påbörjats – en grannlaga uppgift då mycket gått i graven med Hattmakarna före oss. 

Har du information, historier, anekdoter eller en koppling till tidigare hattmakare eller hattmakaryrket – kontakta oss så att vi kan ta del av ditt material! Har du en släkting som var Hattmakare och vill lyfta fram hans/hennes historia? Kanske är just din information pusselbiten som behövs för att kasta ljus över ett mysterium… 

FÖRVALTNING AV VERKTYG 

Föreningen skall dessutom förvalta de traditionella hattmakeriverktyg och anordningar som genom donationer eller på annat sätt tillförs Föreningen. 

Hjälp oss att bevara kunskapen om Hattmakaryrket för framtiden!